دوره آموزش فارکس

استراتژی های بازار اختیار معامله

استراتژی های بازار اختیار معامله

چکیده: سودآوری و سرمایه‌گذاری در بازار بورس، نقش سازنده ای در رونق اقتصادی و ایجاد بستر مناسب شغلی و رفاهی در جامعه دارد. از طرفی بازار بورس و سرمایه، پر نوسان بوده و قابل پیش بینی نیست. بنابراین، ارائه راهکارها و تکنیک هایی که ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس را کاهش داده و در مقابل سودآوری را افزایش دهند مهم و ضروری محسوب می شود. در بازار سهام از قوانین تجاری برای کسب سود بیشتر استفاده می شود اما این به تنهایی کافی نیست و باید برای بازدهی بالا در بازار بورس از ترکیب استراتژی-های مختلف و مناسب بهره برد. در تحقیق پیش رو، سعی شده است یک استراتژی مبتنی بر عملکرد الگوریتم خفاش ارائه شود. استراتژی پیشنهادی با نام SMBAT بر پایه تئوری آشوب بوده و با ترکیب آن با الگوریتم خفاش سعی کردیم از مزایای هر دو در کسب بازدهی از بازار بورس استفاده کنیم. در ادبیات موضوع، استفاده از الگوریتم ژنتیک و pso رایج بوده و ما در این تحقیق الگوریتم pso را به منظور مقایسه نتایج دو الگوریتم بکار برده ایم. در سایر رویکردهای معاملاتی، تنها از یک بخش از اطلاعات برای کسب نتیجه استفاده می شود و این باعث می شود درصد خطا و کاهش سود بالا رود. در صورتی که بتوانیم از مزایای چندین رویکرد در معامله‌گری در بورس استفاده کنیم می توانیم بازدهی را دوچندان کنیم. در رویکرد پیشنهادی، سعی داریم از الگوریتم خفاش، برای تعیین بهینه ترین وزن های خرید و فروش با هدف به حداکثر رساندن سود استفاده کنیم. به ازای هر سهم، یک آرایه 11 بعدی از بهینه ترین وزن ها ارائه شده و یک استراتژی خرید و فروش بر اساس سود پیشنهاد می شود تا وزن ها در طول زمان بروز شوند. برای تعیین بهترین وزن ها، از الگوریتم خفاش در بلند مدت برای کسب سود استفاده کردیم. وزن های خرد و فروش به ازای سهام، با هر اجرای الگوریتم بروز شده و وزن های مناسب تری برای کسب سود از خرید و فروش پیشنهاد می شود تا با برقراری شرط پایان بهینه ترین وزن خرید و فروش به ازای سهام پیشنهاد شود. با توجه به اینکه، تعداد قوانین برای معامله‌گری و کسب سود زیاد می باشد ما سه شرط را در الگوریتم برای کسب سود لحاظ کردیم. مجموعه داده‌ها به صورت داده‌های range, up-trend و down-up-range برای سهام مختلف بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان داد که استراتژی پیشنهادی توانست در مقایسه با الگوریتم ترکیبی pso با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری سود بالاتری نیز کسب کند. با محاسبه صحت، الگوریتم مقدار 76% را کسب کرد و با دقت 83% موفق شد F-score تقریبأ 76% درصد را به خود اختصاص دهد.

#الگوریتم معامله‌گر بورس #الگوریتم خفاش #سرمایه‌گذاری در بورس #هوش مصنوعی #بهینه‌سازی محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: اختیار معامله ی آسیایی، اختیار معامله ی توان، فرآیند براونی کسری، قیمت گذاری اختیار معامله]

[کلیدواژه ها: شرکت های قابل واگذاری، سرمایه گذاری، محیط رقابتی، تکنیک های ابتکاری، الگوریتم شکار هوشمندانه ی خفاش، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات، الگوریتم تخصیص پایدار، شرکت های شکارچی و طعمه.]

[کلیدواژه ها: چابکی سازمانی، سرمایه فکری، تسهیم دانش، استراتژی قوی، طرح های سازگار،هویت و رهبری مشترک، قابلیت ارزش آفرینی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، ابعاد تسهیم دانش، کارکنان بانک صادرات استان اصفهان]

[کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی، سرمایه شناختی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری، انتقال تکنولوژی، عملکرد رقابتی]

[کلیدواژه ها: مدیریت و بهینه سازی پورتفوی (سبد سهام)، تئوری مدرن پورتفوی، بهینه سازی ابتکاری و تکاملی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ترکیبی ژنتیک و نلدر-مید، الگوریتم گروه ذرات (PSO)، الگوریتم رقابت استعماری، خبرگان بورس، تازه کارهای بورس.]

[کلیدواژه ها: رفتار توده وار، سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران فردی، معامله با بازخورد مثبت، بازار بی ثبات، بازده غیرعادی]

[کلیدواژه ها: عیب یابی سازه های فضاکار، الگوریتم بهینه سازی خفاش، الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات، انرژی کرنشی مودال، شدت و مکان خرابی]

[کلیدواژه ها: قیمت گذاری، پخش بار، مصرف کننده، انتقال، قیمت گذاری نهایی، قیمت گذاری مسیر قرارداد، قیمت گذاری مگاوات مایل مبتنی بر پخش بار، تخصیص فلو، ترانزیت]

اختیار معامله و استراتژی‌های آن (۱۴)

علیرضا طالبی
رضا قنبریان
-۶ این استراتژی می‌تواند با نگهداری سهام سهم پایه، خرید اختیار فروش سهم محافظ و انتشار اختیار خرید پوششی بر روی سهم منتشر شود. عموما هم اختیار خرید و هم اختیار فروش در زمان ایجاد ترکیب مزبور در وضعیت بالای قیمت قراردارند و دارای سررسید یکسان هستند. طرف فروش و خرید استراتژی های بازار اختیار معامله ترکیب مذکور معاملات باز هستند و همیشه تعداد مشابهی قرارداد را در بر می‌گیرند.

-۶ این استراتژی می‌تواند با نگهداری سهام سهم پایه، خرید اختیار فروش سهم محافظ و انتشار اختیار خرید پوششی بر روی سهم منتشر شود. عموما هم اختیار خرید و هم اختیار فروش در زمان ایجاد ترکیب مزبور در وضعیت بالای قیمت قراردارند و دارای سررسید یکسان هستند. طرف فروش و خرید ترکیب مذکور معاملات باز هستند و همیشه تعداد مشابهی قرارداد را در بر می‌گیرند. به عبارت دیگر، این استراتژی زمانی روی می‌دهد که فردی اختیار فروش را تحصیل می‌کند و در حین مالکیت صد سهم از سهام پایه اختیار خرید را منتشر می‌کند. نگرانی اولیه در کاربرد این استراتژی محافظت از سود سهم پایه به جای افزایش بازده تا حداکثر ممکن است.

* فرض شده است که به هنگام ترکیب، سود سهم انباشته می‌شود.

چه زمانی از این استراتژی استفاده می‌شود؟

سرمایه‌گذار، استراتژی مزبور استراتژی های بازار اختیار معامله را بعد از افزوده شدن سودهای تحقق نیافته سهام پایه به کار می‌گیرد و خواهان حفاظت از در آمدهای مذکور با خرید اختیار فروش محافظتی است.

در همان زمان، سرمایه‌گذار خواهان فروش سهامش به قیمتی بیش از قیمت جاری بازار است، بنابراین قرارداد اختیار خرید بالای قیمت را منتشر کرده، در این حالت سهم پایه پوشش داده می‌شود.

منافع این استراتژی کدامند ؟

استراتژی مزبور امکان محافظت از سهم پایه را به وسیله اختیار فروش فراهم می‌کند، اما در مقابل برای ایجاد حداکثر سود بالقوه محدود شده برای سهم پایه (قیمت توافقی اختیار خرید)، سرمایه‌گذار، قرارداد اختیار خریدی را منتشر می‌کند.از آنجایی که مبالغ دریافت شده از انتشار قرارداد اختیار، هزینه تحصیل اختیار فروش را جبران می‌کند، سرمایه‌گذار کمترین محافظت اختیار فروش را به خالص بهای تمام شده کمتر از اختیار فروش دریافت می‌کند. در برخی موارد، بسته به مدت باقی مانده به سررسید و قیمت توافقی انتخاب شده، مبلغ دریافت شده از اختیار خرید بیشتر از هزینه اختیار فروش خواهد بود. به عبارت دیگر، ترکیب مزبور در برخی موارد به جهت خالص اعتبار، سرمایه‌گذار را به دریافت وجوه برای دریافت موقعیت قادر می‌سازد.سرمایه‌گذار صرف نظر از قیمت سهم پایه در زمان سررسید اختیار، وجوه اعتباری برداشت می‌کند.

تا زمانی که سرمایه‌گذار اختیار فروش خود را اعمال کرده و سهامش را بفروشد یا اعلامیه‌ای را برای اختیار خرید منتشر شده استراتژی های بازار اختیار معامله انتشار دهد و متعهد به فروش سهامش شود، همه حقوق مالکیت سهام حفظ ‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به استراتژی‌های اختیار فروش محافظ و اختیار خرید پوششی که در قسمت‌های پیش توضیح داده شد مراجعه کنید.سرمایه‌گذار در مقابل دریافت منافع، چه ریسکی را متحمل می‌شود ؟

مثال مزبور فرض می‌کند که منافع حاصل از سهام پایه سرمایه‌گذار در زمان وضعیت اختیار فروش و اختیار خرید به وجود آمده‌اند و حداقل منافع تحقق نیافته با تحصیل اختیار فروش حفظ شده است.

بنابراین، بحث پیرامون حداکثر زیان کاربردی ندارد. بلکه در سطح حداقل سود و زیان، رکود در قیمت خرید سهم پایه (یا مبنای هزینه) باید در نظر گرفته شود و آن را با خالص قیمت دریافت شده در تاریخ انقضا بر روی حداقل اعمال اختیار فروش سهام پایه، یا خالص حداکثر قیمت فروش سهم در صورتی که اعلامیه اختیار خریدهای انتشار یافته منتشر شود، مقایسه کنید.مثال مزبور استراتژی های بازار اختیار معامله فرض می‌کند که در زمان ترکیب موقعیت، هم اختیار خرید منتشر شده و هم اختیار فروش خریداری شده در وضعیت بالای قیمت قرار دارند .

سرمایه‌گذار در مقابل دریافت منافع چه ریسکی را متحمل می‌شود ؟

* خالص حداکثر قیمت فروش سهم در صورتی که اعلامیه اعمال اختیار خرید منتشر شود:

خالص طلب دریافت شده از ترکیب + قیمت توافقی اختیار خرید یا

خالص بدهی پرداخت شده برای ترکیب - قیمت توافقی خرید

* خالص حداقل قیمت فروش سهم اگر اختیار فروش تحصیل شده اعمال شود:

خالص طلب دریافت شده از ترکیب + قیمت توافقی اختیار فروش یا

خالص بدهی پرداخت شده برای ترکیب -قیمت توافقی اختیار فروش.

اگر در زمان سررسید اختیارها، قیمت سهم پایه بین قیمت‌های توافقی اختیارهای خرید و فروش باشد، عموما هر دو اختیار بدون اینکه ارزشی داشته باشند منقضی می‌شوند. در این مورد، سرمایه‌گذار، کل وجوه پرداخت شده برای ایجاد ترکیب را از دست خواهد داد، یا کل وجوه مربوط به طلب دریافت شده را هنگام ایجاد ترکیب برداشت کند.

در هنگام ایجاد ترکیب هر یک از نتایج فوق سودهای حاصل از سهم پایه را متوازن کنید.

نقطه سر به سر در سررسید:

در مثال مذکور، سرمایه‌گذار سود خود از سهم پایه را با قیمت توافقی فروش برای هر سهم تضمین می‌کند. در این مورد ملاحظه نقطه سربه سر کاربردی ندارد.

مقاله نشریه
تحلیل سودآوری استراتژی های معامله در بازار قراردادهای اختیارمعامله (مطالعه موردی: قرارداد اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران)

چکیده:
هدف این پژوهش، شناسایی استراتژی های سودآوردر بازار قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران است. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به داده های روزانه قیمت اختیار معامله سکه طلا دربورس کالای ایران، سود حاصل از اتخاذ هر استراتژی قرارداد اختیار معامله (ازدیدگاه سرمایه گذار) محاسبه شده است و درنهایت دربازه زمانی دی ماه 1395 تا تیرماه 1396 (داده های مربوط به150روز کاری دربورس کالای ایران)، سود حاصله از اتخاذ هر یک از استراتژی ها محاسبه و استراتژی های سودآور شناسایی شده است. در این پژوهش، استراتژی های متقارن و نامتقارن خرید و فروش پروانه ای، خوش بینانه و بدبینانه، استرادل، استریپ، استرپ و استرانگل به تفکیک سررسیدهای دی ماه1395، اسفندماه1395، تیرماه 1396 و شهریورماه 1396 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاکی است، در خصوص قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران با سررسید دی ماه1395، استراتژی خوش بینانه قرارداد اختیارخرید و درخصوص قراردادهای اختیارمعامله با سررسید اسفند ماه 1395و تیرماه 1396، استراتژی پروانه ای خرید و استراتژی خوش بینانه قرارداد اختیارخرید برای سرمایه گذاران سود آور بوده و توصیه می گردد. از آنجایی که اکثر استراتژی ها برای قراردادهای اختیارمعامله با سررسید شهریورماه، سودده نبوده است، لذا سرمایه گذاری قراردادهای اختیارمعامله با سررسید شهریورماه، توصیه نمی گردد. همچنین توصیه می گردد در اکثر استراتژی های مذکور، اخذ موقعیت معکوس وپایان دادن به سرمایه گذاری، درسه روز اول از شروع این قرارداد در بورس کالا نباشد.

تحلیل سودآوری استراتژی های معامله در بازار قراردادهای اختیارمعامله (مطالعه موردی: قرارداد اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران) 3/21/2019 12:00:00 AM

آموزش پیشرفته معاملات اختیارمعامله ( آپشن)

بازار اختیار معامله (آپشن) سکه طلا و سهام که از سال گذشته به ابزارهای مشتقه معاملاتی بازارهای مالی ایران پیوست، فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا با تدوین استراتژی‌های متناسب با ریسک‌پذیری خود، به کسب سود بپردازند. اختیار معامله را می‌توان مهم‌ترین مکمل برای بازار آتی سکه و سهام و کاربردی‌ترین ابزار پوشش‌دهنده ریسک این دسته از دارایی‌ها دانست. برای نمونه، تطابق سررسیدهای اختیار معامله با آتی این امکان را فراهم می‌کند تا با پیاده‌سازی ده‌ها استراتژی متنوع، هم ریسک موقعیت‌های اخذشده در بازار آتی را کاهش داد و هم با تحلیل صحیح از روند بازار و تغییر نوسانات، روش‌های متنوعی برای اخذ بازدهی مطلوب بکار گرفت.

اختیار معامله در بازار سکه طلا، برخلاف اغلب ابزارهای مالی که به‌صورت یک‌طرفه معامله می‌شوند (مانند سهام، مسکن، ارز و کالا که کسب سود تنها با اخذ موقعیت خرید میسر می‌شود)، بازاری دوطرفه با تنوعی بی‌نظیر در امکان اخذ موقعیت‌هاست. علاوه بر این‌ها، همه فعالین بازارهای نقدی سکه (من‌جمله طلافروشان، صرافی‌ها و همه کسانی که در گاوصندوق خود سکه فیزیکی نگه می‌دارند) در کنار سرمایه‌گذاران بازار سهام با کمک این ابزار می‌توانند ریسک نوسانات شدید قیمتی در دارایی‌های خود را به میزان چشمگیری کاهش دهند.

برخلاف سایر بازارها و ابزارهای مالی، مبانی اختیار معامله با مفهوم نوسانات گره عمیقی خورده است. به‌طوری‌که معامله‌گر می‌تواند تنها بادید نوسانی (و بدون داشتن تحلیل از روند تغییرات قیمتی بازار) استراتژی‌های متنوعی پیاده‌سازی کرده و در صورت صحت پیش‌بینی از تغییرات نوسانات بازار، به سود برسد. این تنها یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این بازار است.

بازار نوپای اختیار معامله سکه طلا با توجه به بلوغ کافی معامله گران آتی پس از یک دهه تجربه، به‌سرعت در حال بزرگ شدن است. فعالیت و کسب سود در چنین بازار تخصصی و مهمی مستلزم دانش کافی از روش‌های ارزش‌گذاری قراردادهای اختیار، توانایی تدوین استراتژی‌های صحیح معاملاتی و اطلاع از ریسک‌های بالقوه آن است. دوره پیشرفته اختیار معامله، به همه سؤالات پیرامون این مباحث پاسخ داده و سرمایه‌گذاران را برای آغازی قدرتمند در بازار جذاب اختیار معامله آماده می‌نماید.

هدف دوره

 • بررسی پیشرفته کاربردها و جذابیت‌های آپشن
 • معرفی فرصت‌های متنوع سرمایه گذاری در بورس
 • ارائه دانش لازم و کافی جهت ورود حرفه‌ای‌ها به بازار آپشن
 • آموزش انواع استراتژی‌ها (هج، آربیتراژ و …) و مهارت پیاده‌سازی عملی آن‌ها

در این دوره می‌آموزید

 • شناخت کامل قراردادهای آپشن
 • انواع روش‌های ارزش‌گذاری این قراردادها
 • معرفی متغیرهای حساسیت و تأثیر آن‌ها در رشد بازدهی سبد سرمایه‌گذاری
 • بررسی پوشش ریسک (هج) بخصوص برای فعالان بازار آتی سکه طلا
 • روش‌های عملی پیاده‌سازی انواع استراتژی‌ها با استفاده از شبیه‌سازی توسط نرم‌افزارهای تخصصی

هزینه دوره و مدت دوره

دوره پیشرفته آموزش معاملات آپشن به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.

دوره آنلاین
مدت دوره ۶ ساعت (۲جلسه ۳ ساعته)
هزینه دوره ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

توضیحات: در پایان دوره به آن دسته از شرکت‌کنندگان که اقدام به باز کردن کد معاملاتی آتی سکه در کارگزاری آگاه کنند، اشتراک ۳ ماهه سایت تحلیلی آواگلد به ارزش ۳۸۰ هزار تومان اهداء می‌گردد.

سرفصل‌های دوره

✔️بخش مقدماتی (وزن: ۵%)

۱- معرفی کاربردهای آپشن در بازارهای آتی سکه و سهام

۲- معرفی چگونگی کسب سود با آپشن برای هر افق زمانی و نوسانی

۳- آپشن، ابزاری مناسب برای معامله‌گری و پوشش ریسک

✔️بخش ارزش‌گذاری و تعریف متغیرها (وزن: ۳۵%)

۴- آموزش کاربردی ارزش‌گذاری انواع آپشن از طریق برنامه‌های محاسباتی

۵- معرفی متغیرهای حساسیت، انواع نوسانات و محاسبه آن‌ها

۶- تعریف اهمیت آشنایی با متغیرهای حساسیت برای سودآوری حرفه‌ای‌ها

۷- مقایسه روش‌های ارزش‌گذاری و بررسی فرمول‌های ریاضی و آماری مربوطه

✔️بخش استراتژی‌ها (وزن: ۵۵%)

۸- انواع استراتژی‌های معاملاتی آپشن – استراتژی‌های کاربردی در بازار ایران

۹- استراتژی‌های ترکیبی آپشن و آتی برای حرفه‌ای‌های بازار آتی

۱۰- تحلیل استراتژی‌ها بر روی نمودار سود و زیان

۱۱- پوشش ریسک به‌وسیله آپشن و آتی

۱۲- طراحی استراتژی‌ معاملاتی به‌وسیله آپشن مطابق با میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار

۱۳- کار با نرم‌افزار شبیه‌ساز طراحی استراتژی‌های آپشن

مدرس دوره: محمدرضا دم‌ثنا

 • کاندیدای سطح II مدرک بین‌المللی تحلیلگر خبره مالی (CFA)
 • تحلیلگر بازارهای جهانی کارگزاری آگاه
 • نگارش دائم مقاله و تحلیل‌ از بازارهای مالی جهان در حوزه‌های فلزات گران‌بها، ارزهای خارجی، فلزات اساسی، مواد معدنی و انرژی در وب‌سایت مشاور سرمایه‌گذاری آواگلد
 • دانش‌آموخته مهندسی برق

ارائه مدرک معتبر

واحد آموزش کارگزاری آگاه با کسب موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه اقدام استراتژی های بازار اختیار معامله به برگزاری دوره‌های متنوع در حوزه بازار سرمایه می‌کند. براین اساس در پایان دوره پیشرفته آموزش معاملات اختیار معامله (آپشن)، ارزش‌گذاری و استراتژی‌ها، به کلیه شرکت کنندگان مدرک معتبر گذراندن دوره مذکور اعطا می شود.

چه کسانی و با چه اهدافی در بازار اختیارمعامله فعالیت می‌کنند؟

در بازار اختیار معامله می‌توان معامله‌گران را بر اساس قصد حضور در این بازار ، به 3 دسته ، دسته‌بندی کرد.

1- پوشش دهندگان ریسک (Hedgers)

2-نوسان گیر (Oscillator)

3- آربیتراژگران (Arbitrageurs)

هر کدام از این معامله‌گران در بازار اختیار معامله استراتژی‌های خاصی برای کسب سود دارند

آشنایی با این معامله‌گران و شناسایی استراتژی‌ها و الگوهای رفتاری آنها می‌تواند در موفقیت معاملات شما موثر باشد.

Activity in the options market

۱. پوشش دهندگان ریسک در بازار اختیار معامله (Hedgers)

بازار آپشن به طور سنتی برای این دسته از معامله گران ابداع شد تا بتوانند دارایی‌هایی که در اختیار دارند را از خطر نوسان قیمت، حفظ کنند.

یک سهامدار عادی، یک مدیر صندوق سرمایه‌گذاری، یک شرکت سرمایه‌گذاری و … بر اساس استراتژی‌های معاملاتی که مختصِ پوشش ریسک هستند،

در بازار آپشن، پوزیشن‌هایی می‎گیرد تا خطر نوسان قیمت در آینده را بر دارایی خود، خنثی و به حداقل ممکن برساند.

در واقع شخص پوشش دهنده ریسک، خطر نوسانی در قیمت سهم را پیش‌بینی می‌کند و از طریق ابزار آپشن سعی می‌کند از آن خطر اجتناب کند

و آن را دفع کند.

یک مثال خیلی ساده از این نوع موقعیت‌گیری (پوزیشن گرفتن)، زمانی است که شخصی برای مثال 100000 سهم فولاد با قیمت فعلی 2000 تومان دارد،

ولی پیش‌بینی می‌کند که اتفاقی منفی در طی دو ماه آینده “ممکن است” قیمت سهم را کاهش دهد، مثلا گزارش ۶ ماهه بدی از شرکت منتشر شود و …

این سهام‌دار می‌تواند 100 قرارداد آپشن از نوع اختیارِ فروش با قیمت اعمال 1800 تومان یا 2000 تومان یا 2200 تومان با سررسید 2 ماه بعد، ببندد.

فرض کنید بابت هر قرارداد 100 تومان بپردازد (که اگر ضرب در اندازه قرادادها شود، جمعا 10 میلیون تومان می‌شود).

کل دارایی شخص با قیمت فعلی، 200 میلیون تومان استراتژی های بازار اختیار معامله ارزش دارد، که با 10 میلیون تومان آنرا در قیمت 2000 تومان، برای 2 ماه آینده بیمه کرده است.

اگر دو ماه آینده، قیمت سهم کمتر از 2000 تومان بشود، شخص اختیار دارد قراداد را اعمال کند و سهم را به قیمت 2000 تومان به طرف مقابل قرارداد

بفروشد. اگر قیمت بالاتر از 2 هزار تومان یا حول و حوش 2 هزارتومان هم باشد که طبیعتاً، نیاز به اعمال قراداد نیست.

توجه کنید که شخص دارنده سهام، احتمال وقوع نوسان منفی داده است و مطمئن نبوده است!

اگر مطمئن بود که قیمت سهم ریزش دارد، طبیعتاً سهم را می‌فروخت و دردسر بیمه کردن را نمی‌کشید.

ولی چون نمی‌داند که نوسان منفی رخ می‌دهد یا نه، قدری پول برای بیمه کردن آن خرج می‌کند.

معمولا پوشش دهندگان ریسک، استراتژی‌ها و موقعیت‌گیری‎های بسیار پیچیده‎تری برای حفاظت از دارایی خود پیاده می‌کنند، در اینجا یک نمونه

خیلی ساده شده برای شرح رفتار آنها گفته شد تا نشان دهم که هدف اصلی پوشش دهندگان ریسک، دفع نوسانات قیمت در آینده است.

2. آربیتراژگران در بازار اختیار معامله(Arbitrageurs)

آربیتراژگر کسی‌ست که استراتژی دارد و متناسب با آن در موقعیت‌هایی در دو یا چند بازار مختلف بصورت همزمان قرار میگیرد

تا سودهایی بدون ریسک، کسب کند.

آربیتراژ یک روش معامله‌گری است، در این روش از طریق ورود همزمان در دو یا چند بازار، معامله‌گر، فرصت دستیابی به سودهای بدون ریسک را

استراتژی‌های این روش پیچیده هستند و موقعیت‎گیری‌های مختلفی دارد.

برای آربیتراژ کردن بین بازار سهام و بازار آپشن باید اول قیمت سقف و کف هر آپشن را با فرمولی محاسبه کرد و سپس در صورت وجود فرصت آربیتراژ

عملیاتی بر روی سهم اصلی از طریق روش های مختلف مثل پیش فروش سهام، فروش استقراضی و …. انجام داد و ما به التفاوت جریان نقدی که

از این معاملات بدست می‌آید را با نرخی مناسب در جایی دیگر، تا زمان سررسید، سرمایه‌گذاری کرد تا سودی بدون ریسک و قطعی بدست بیاد.

در نهایت در تاریخ سررسید همه چیز به حالت اولیه برمی‌گردد همراه با یک سود قطعی، یعنی همان تعدادی که سهم داشتید مجدد خواهید داشت

به علاوه یک سود قطعی!

3. نوسان گیر در بازار اختیار معامله (Oscillator)

با رونق بازار آپشن که در ابتدا به منظور پوشش ریسک ابداع شده بود، کم کم سر و کله استراتژی های بازار اختیار معامله نوسان گیرها هم پیدا شد.

اگر پوشش دهنده ریسک، می‌خواهد از نوسان قیمت اجتناب کند، در عوض نوسان گیر به استقبال نوسان قیمت می‌رود!

نوسان گیر کسی‌ست که پیش‌بینی درباره نوسان قیمت یک دارایی دارد (که می‌تواند درست یا اشتباه باشد) و می‌خواهد از آن پیش‌بینی سود

نوسان گیران بر اساس استراتژی‌های خود، در میدان معاملات، موقعیت‌گیری‌هایی می‌کنند و در مواقع نوسان قیمتی بر نوسان سوار شده و از آن

نوسان گیری به دلیل ماهیت آن که “بازی کردن با خطر” است، نیاز به روحیه ریسک‌پذیری دارد و البته در صورت توفیق سودهای بسیار بزرگی برای

نوسان گیر ایجاد خواهد کرد!

فرض کنید در حال حاضر یک نوسان گیر پیش‌بینی می‌کند که قیمت سهم فولاد در دو ماه آینده افزایش خواهد یافت.

قیمت این سهم در حال حاضر، ۲۰۰۰ تومان است و قیمت یک قرارداد آپشن از نوع اختیارِ خرید با تاریخ سررسید دو ماه بعد با قیمت اعمال ۳۰۰۰ تومان،

فقط ۱۰۰ تومان است.

برای یک نوسان گیر با سرمایه ۴ میلیون تومان دو گزینه وجود دارد که از این پیش‌بینی استفاده کند

گزینه اول این اســت که با ۴ میلیون تومان، ۲ هزار سهم فولاد بخرد.

گزینه دوم هم این است که با ۴ میلیون تومان، ۴۰ هزار اختیار خرید سهم فولاد (یا بعبارتی ۴۰ قرارداد اختیارِ خرید) در سررسید مذکور، ببندد.

فرض کنید پیش‌بینی این نوسان گیر ، بوقوع بپیوندد و قیمت سهم فولاد در سررسید افزایش یابد و به ۵ هزار تومان برسد.

در این صورت گزینه اول که خرید سهام بود، سود زیر را برای او ایجاد می‌کند:

۲۰۰۰ × (۵۰۰۰-۲۰۰۰) = ۶,۰۰۰,۰۰۰

۶ میلیون تومان (کسر کارمزد و مالیات را هم باید در نظر گرفت).

اما گزینه دوم بسیار سودآورتر است. قرارداد اختیار خرید، او را قادر می‌سازد که ۴۰,۰۰۰ سهم ۵ هزار تومانی فولاد را با قیمت ۳ هزار تومان

از طرف مقابل استراتژی های بازار اختیار معامله بخرد و در بازار نقدی ۵ هزار تومان بفروشد.

سودی که در روش دوم نصیب نوسان گیر می‌شود، عبارت است از:

۴۰,۰۰۰ × ۲۰۰۰ = ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰ میلیون تومان (با کسر کارمزد و هزینه اختیار خرید که ۴ میلیون تومان بود، نهایتا ۷۶ میلیون تومان).

بنابراین سود حاصل از انتخاب استراتژی اختیارِ خرید، چندین برابر سود حاصل از انتخاب استراتژی خرید سهام است.

ریسک نوسان گیری:

توجه کنید که اوراق اختیار خرید، میزان زیان بالقوه را نیز افزایش می‌دهند.

فرض کنید قیمت سهم فولاد برخلاف پیش‌بینی، در موعد سررسید به ۱۵۰۰ تومان کاهش یابد. در این صورت استفاده از روش اول (یعنی خرید سهام) زیانی معادل

۲۰۰۰ × (۲۰۰۰-۱۵۰۰) = ۱,۰۰۰,۰۰۰

۱ میلیون تومان، بر نوسان گیر وارد می‌کند.

در صورت ریزش قیمت سهم، از آنجایی که اوراق اختیارِ خرید بدون اینکه اعمال شوند، منقضی می‌شوند

لذا در روش دوم (یعنی اوراق اختیار). زیانی معادل ۴ میلیون تومان (مبلغی که در ابتدا بابت قراراد اختیار خرید پرداخته شده است) بر نوسان گیر تحمیل می‌شود.

قرادادهای اختیار معامله، همچون قراردادهای آتی، نوعی اهرم ایجاد می‌کنند؛ یعنی میزان پیامدهای مالی حاصل از سرمایه‌گذاری با استفاده از

قرارداد اختیار معامله بصورت اهرمی، افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، اگر پیش‌بینی‌ها درست باشند، سودهای چند برابری و در غیر این صورت،

زیان‌های چند برابری (به نسبت معامله خود سهم) را نصیب سرمایه‌گذار می‌کنند.

نوسان گیر در بازار آپشن، باید پیش‌بینی دقیق و استراتژی به دقت طراحی شده داشته باشد.

در غیر این صورت براحتی غرق در زیان خواهد شد!

به همین دلیل نوسان گیری در این بازار نیازمند دانش و تجربه میباشد

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا