استراتژی سودده فارکس

کارت امتیاز متوازن BSC

مدیریت استراتژیک

کارت امتیازی متوازن (BSC/Balance Score Card)

کارت امتیازی متوازن (BSC/Balance Score Card) :

در دهه‌ي 1990ميلادي، مدل کارت امتيازي متوازن ابتدا به‌عنوان يک روش نوين ارزيابي‌عملکرد و سپس به عنوان ابزاري جهت کمک به تحقق استراتژي، توسط رابرت کاپلان استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و ديويد کارت امتیاز متوازن BSC نورتن مشاور برجسته مديريت در امريکا مطرح شد و از سوي صاحب‌نظران مديريت و مديران سازمان‌ها به شدت مورد استقبال قرارگرفت. آن‌ها در اغلب سازمان‌ها، با يک مشکل عمده برخورد نمودند:

مديران اين سازمان‌ها، فعاليت‌هاي‌ مديريتي خود را تنها بر اساس معيارهاي مالي و اقتصادي بنا نهاده‌‌ بودند.

ممکن‌است يک‌ سازمان درگذشته به‌نتايج اقتصادي بسيار مطلوبي دست‌ يافته‌ باشد و در نتيجه‌ي آن، برنامه‌ريزي سال‌هاي آتي خود را بر پايه‌ي همان نتايج سال‌هاي قبل خود استوار نموده باشد، اين امر بدين معناست‌ که تمام ارزيابي‌هاي سازمان نيز بر پايه‌ي همان ارزيابي دوره‌هاي زماني گذشته استوار گرديده‌ است و به عبارت ديگر:

"ارزيابي انجام‌ شده نسبت به جايگاه گذشته‌ي سازمان صورت گرفته است"

اما اين نوع ارزيابي، قادر به پاسخ‌گويي به‌اين سوال نخواهد بود : سازمان به کجا خواهد رفت؟

سرعت‌بالا در تجارت‌ جاري‌ بين‌الملل باعث‌ گرديده‌ تا نياز سازمان‌ها به ارزيابي هاي جامع و فراگير، برجسته‌تر از گذشته گردد. به منظور مهيا‌ نمودن سيستم‌ مديريتي‌ سازمان در جهت همگام‌ شدن با سرعت‌ کنوني‌ تجارت، و در دسترس قرار دادن اطلاعات مورد نياز مديريت، به‌منظور تصميم گيري هاي صحيح‌تر، کارت امتيازي متوازن ايجاد گرديد.

ابداع کنندگان "کارت امتيازي متوازن" در ابتدا چهار منظر يا وجه اساسي را مطرح نمودند. اين چهار منظر، سازمان را از كسب موفقيت يا شکست، آگاه‌ مي‌نمايد.

وظايف چهارگانه زير با نگاه به چهار منظر ذکر شده، عبارتند از :

1. کارت امتيازي مالي :

به‌منظور شناخت نيازمندي ها و عملکرد‌ مالي سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. معيارهاي مالي از مهمترين اجزاي نظام ارزيابي متوازن هستند. به ‌ويژه در سازمان‌هاي‌ انتفاعي اين معيارها به ما مي‌گويند که اجراي موفقيت آميز اهدافي که در سه منظر دیگر تعيين گرديده‌اند، در نهايت، موجب چه‌نتايج و دستاوردهاي‌ مالي‌خواهدشد. تمام‌ تلاشي‌ که‌ براي‌ بهبود‌ رضايتمندي‌ مشتريان، ارتقاي‌ کيفيت ‌و کاهش‌ زمان‌‌ تحويل ‌محصولات و خدمات خود انجام مي‌دهيم؛ اگر به نتايج مالي ملموس ختم نشوند، هيچ ارزشي نخواهند داشت.

2. کارت امتيازي مشتري :

به‌منظور آگاهي از سطح رضايت مشتريان (از طريق سنجش‌هاي کمي و کيفي در مورد کالا و يا خدمات ارائه شده) مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

3. کارت امتيازي فرآيندهاي‌ داخلي :

در جهت ارزيابي‌ فرآيندهاي مورد نياز در سازمان به‌کار گرفته مي‌شود. در اين منظر سازمان‌ها ‌بايد فرآيندهايي را مشخص نمايندکه با برتري يافتن در آن‌ها، بتوانند به ارزش‌آفريني براي مشتريان و نهايتاً سهامداران خود ادامه‌ دهند. تحقق هر يک از اهدافي که در منظر مشتري تعيين مي‌شود، نيازمند انجام يکسري از فرآيندهاي عملياتي به صورت کارآ و اثربخش است. اين فرآيندها بايد در منظر فرآيندهاي داخلي تعيين گشته و معيارهاي مناسبي نيز براي کنترل پيشرفت آنها توسعه داد.

4. کارت امتيازي دانش، رشد و يادگيري :

اين وجه بر نحوه‌ي آموزش کارکنان، کسب دانش و چگونگي استفاده از کارت امتیاز متوازن BSC آن، به‌منظور حضور و بقاء در بازار رقابتي موجود، تمركز مي‌نمايد. وقتي شما اهداف و معيارهاي مربوط به منظر مشتري و فرآيندهاي داخلي را تعيين مي‌نماييد، بلافاصله متوجه شکاف موجود بين مهارت‌ها و قابليت‌هاي مورد نياز کارکنان و سطح فعلي مهارت ها و قابليت ها مي‌شويد.

اهداف و معيارهاي اين منظر بايد در جهت پر کردن اين شکاف ها و فاصله‌ها تعيين‌گردند و در ادامه؛ معيارهاي مناسبي براي کنترل پيشرفت آنها نيز تعيين شود.

بنابر موارد ذکر شده، به هر حال نورتون و کاپلان با معرفي سيستم ارزيابي عملکرد خود، توجه مديران را به اين نکته جلب کارت امتیاز متوازن BSC کردند که بهتر است عملکرد کارکنان را با يک روش کل‌نگرانه‌تر مورد بررسي قرار دهيم.

سوالی که مطرح می‌باشد این است که اصولاً هدف از توسعه کارت امتیازی متوازن چیست ؟

در پاسخ به این سؤال می توان موارد زیر را برشمرد :

الف. همسو سازی و ابتکارات و برنامه های بهبود

ب. تبیین استراتژی جاری

ج. رهبری جدید

د. استراتژی جدید

ه. همسویی در اهداف کارکنان

و. برقراری ارتباط و آموزش

ز. تعیین اهداف جدید

کارت امتیازی متوازن (شش وجهی)

چنانکه پیش‌تر نیز گفته شد نورتون و کاپلان نظريه خود را در ابتدا با چهار منظر يا وجه معرفي کردند، که در حال حاضر به شش منظر يا وجه افزايش پيدا کرده است. این نمونه‌ی جدید با نام نقشه استراتژي، به اهميت وجه رضايت کارکنان و نیز وجه محيط و ارتباطات مي‌پردازد.

کارت امتیاز متوازن BSC

عضو هیات علمی، گروه مهندسی بهداشت حرفهای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. ، [email protected]

زمینه و هدف: یک سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) هر چند هم در پیاده ­سازی و استقرار موفق باشد ولی تضمینی در کیفیت عملکرد آن وجود ندارد، بنابراین وجود یک سیستم ارزیابی عملکرد جامع جهت نظارت، ارزیابی و بهبود مستمر این سیستم­ ها امری ضروری است و چنانچه این ارزیابی­ ها بر مبنای برنامه­ ریزی استراتژیک سازمان استوار باشد، در مسیر صحیحی قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر پیاده­ سازی کارت امتیازی متوازن (BSC) در بهبود عملکرد سیستم مدیریت HSE در یکی از شرکت­ های بزرگ تولیدی کشور می­ باشد.

روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که به لحاظ ماهیت، کاربردی و به لحاظ روش اجرا پیمایشی می­ باشد. طی مراحل تحقیق، ابتدا مطالعات گسترده­ ای بر مبنای نظری انجام و سپس مدل BSC در سیستم HSE شرکت، پیاده ­سازی شد. در مرحله بعد، یک مدل مفهومی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE در قالب کارت امتیازی متوازن طراحی گردید و توسط مدل طراحی شده، عملکرد سیستم مدیریت HSE ، قبل و بعد از پیاده ­سازی BSC مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت.

یافته ­ها: یافته­ های پژوهش نشان می­ دهد که بعد از پیاده­ سازی BSC کارت امتیاز متوازن BSC ، سیستم مدیریت HSE از میان 67 شاخص عملکردی مورد بررسی، در 43 شاخص (64/2 %) پیشرفت داشته است و عمده این پیشرفت در منظر فرآیندهای داخلی و مشتریان قابل مشاهده است. در منظر رشد و یادگیری عملکرد ضعیف­تری نسبت به سایر منظرهای استراتژیک وجود دارد، بنابراین سازمان باید با فراهم ساختن بستری برای رشد و یادگیری در حوزه HSE اهتمام بیشتری بورزد.

نتیجه­ گیری: نتایج این مطالعه موردی نشان داد که پیاده­ سازی BSC می­تواند منجر به بهبود عملکرد سیستم مدیریت HSE گردد.

استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد شرکتهای فن آوری اطلاعات (IT)

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 15 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد شرکتهای فن آوری اطلاعات (IT)

چکیده مقاله :

سازمان از گروهی افراد تشکیل می شود که برای رسیدن به اهداف مشخص مشترکی با هم کار می کنند. برای اطمینان از رسیدن سازمان به اهدافش، نیاز به یک سیستم کنترل می باشد. سیستم راهی از پیش تعیین شده و معمولا تکرار پذیر انجام یک فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت ها است. سیستم های کنترل مدیریت سیستم هایی بسیار پیچیده و قضاوتی اند. بسیاری از فعالیتهای مدیریتی غیر سیستماتیک می باشند، مدیران معمولا با موقعیت هایی مواجع می شوند که قواعد بخوبی تعریف نشده اند و بنابراین برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه عملی انجام دهند قضاوت شخصی خود را بکار می برند. اگر همه سیستم ها عمل صحیح و مناسب را برای همه موقعیت ها فراهم می آورند، دیگر نیازی به انسانهای مدیر نبود [1] بنابراین فرایندهای غیر رسمی در کنار فرایندهای رسمی کنترل همواره در سازمان مورد نیاز می باشند. در این مقاله سیستم کنترل رسمی مد نظر می باشد. کنترل مدیریت فرایندی است که بوسیله آن مدیران بر سایر افراد سازمان تاثیر می گذارند تا استراتژی های سازمان را پیاده سازی نمایند [1]. مساله اصلی کنترل این است که اهداف افراد با اهداف سازمان هم جهت شود که به آن تناسب اهداف می گویند.

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا NCPM02_015 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

رجائیان، محمدمهدی،1384،استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد شرکتهای فن آوری اطلاعات (IT)،دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد،تهران،https://civilica.com/doc/23864


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، کارت امتیاز متوازن BSC در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1384، رجائیان، محمدمهدی؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1384، رجائیان؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • Anthony Robert. N., and Govindarajan Vijay, Management Control System. _ .
 • Brumbrach G. B., *Some Idias, Issues and predictions about information .
 • Armstrong Michael, Performance Management key strategies and practical guidelines. 2" .
 • Otley David, *Performance management: a fra mework for management control .
 • Neely Andy, Gregory and Plants Ken, 'Performance measurement system design .
 • Niven Paul, Balanced Scorecard step by step: Maximizing Performance and .
 • Kaplan Robert S. and Norton David P., _ Balanced Scorecard .
 • tools 20 01, global results annual survey of senior executives?, .
 • Management and Business Encyclopedia, pp. 4119-4128, 2001. .
 • 0] Kaplan Robert S. and Norton David P. , "Using .
 • 1] Kaplan Robert S. and Norton David P., *Having Trouble .
 • Morisawa Toru, "Building Performance Measurement Systems with the balanced scorecard .
 • Rohm Howard, "Developing and Using Balanced Scorecard Performance Systems , .
 • 4]The Balanced Scorecard Approach to Value, Sun Journal, _ beta. .
 • Buglione L., Quintano L. and Reo D., " BALANCED IT .
 • Hewitt Jonathan, "Implementing a balanced scorecard to drive IT perform .
 • Reo David A. and Ibaiez Milagros, "MEA SURING THE IMPACT .
 • Reo David A., ،، The Balanced IT Scorecard Quality of .
 • Jackson Ted and Baskey John, ،*How to Use Balanced Scorecards .
 • Martinsons M., Davison R., Tse D., ،، The balanced کارت امتیاز متوازن BSC کارت امتیاز متوازن BSC scorecard: .
 • Weber Ron, Information Systems Control and Audit, Pearson Education Inc. .
 • Sedera D., Gabel G. and Roseman M., ، A Balanced .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

تاثیر استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 12 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین

چکیده مقاله :

برای محیط همیشه در حال تغییر این دوران و تغییر در شیوه تعاملات شرکت ها با تامین کنندگان ومشتریان و پیچیدگی بازارها، کاهش دوره عمر محصولات و اهمیت یافتن زمان پاسخگویی به مشتریان و افزایش انعطاف پذیری، زنجیره تامین عاملی حیاتی برای رقابت پذیری سازمان ها می باشد. بنابراین شناخت زنجیره تامین و اجرای آن کمک به تعالی سازمان و عملکرد بهتر می کند. ارزیابی متوازن به عنوان ابزار ارزیابی که یک شاخص جامع از عملکرد را ارایه می کند، کارت امتیاز متوازن BSC کارت امتیاز متوازن BSC تعریف شده است که در آن هم شاخص های مالی و هم شاخص های غیر مالی در نظر گرفته می شود. در این مقاله ابتدا ادبیات موضوع زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تعدادی از مدل های مطرح در این زمینه و یک مدل جدید با به کارگیری کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین معرفی می شود. در پایان نتیجه گرفته می شود کارت امتیاز متوازن BSC که این مدل در مقایسه با سایر مدل ،ها برتر و ارجح تر است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ICIORS11_108 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

محمودی، حمیدرضا،1397،تاثیر استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین،یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات،کرمانشاه،https://civilica.com/doc/814658


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1397، محمودی، حمیدرضا؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1397، محمودی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

کارت امتیاز متوازن BSC

دانشجو: خانم یاسمین نیک نژاد
استاد راهنما: دکتر علیرضا ارشدی خمسه
زمان: یکشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت: ۱۹:۰۰
لینک ورود به جلسه

چکیده
تنوع تامین کنندگان در فضای رقابتی و مطرح شدن مباحث اقتصادی و کیفی؛ ضرورت ارزیابی و انتخاب مناسب ترین معیارهای ارزیابی عملکرد را ایجاد می کند. هدف از انجام این تحقیق ارائه رویکرد تلفیقی جدید، به منظور شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت بازرگانی با استفاده از وجوه کارت امتیازی متوازن (BSC) و سپس ارزیابی آن ها با تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره بهترین- بدترین (BWM) است. سپس به منظور تعیین روابط بین معیارها، مشخص نمودن معیارهای تاثیرگذار و تأثیرپذیر و همچنین درجه اهمیت آنها از تکنیک دیمتل خاکستری (Grey DEMATEL) استفاده می‌گردد. نتایج حاصل از این قسمت با تکنیک دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) مقایسه خواهد شد. در این پایان نامه با استفاده از رویکرد BSC، ۱۸ معیار ارزیابی تامین کنندگان در چهار دسته طبقه بندی و ارائه شده اند؛ سپس، اولویت هر معیار با استفاده از روش BWM کارت امتیاز متوازن BSC تعیین می شود. نتایج نهایی حاکی از این امر است که از بین ۴ منظر کارت امتیازی متوازن، مهمترین آن ها وجه مشتری و کم اهمیت ترین آن ها وجه رشد و یادگیری است. از مزایای این روش ضمن ارائه نتایج معتبرتر و مقایسات زوجی کمتر نسبت به سایر متدهای تصمیم گیری، تسریع در امر تصمیم گیری، با در نظر گفتن ترجیحات ذهنی مدیران بر پایه دانش و تجربه آن ها است.
کلیدواژه‌ها: ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده؛ کارت امتیازی متوازن BSC؛ روش بهترین-بدترین BWM؛ تصمیم گیری چندمعیاره MCDM؛ تکنیک دیمتل خاکستری (Grey DEMATEL)؛ تکنیک دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL).

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا