فارکس با باینری

انواع امواج محرک


شکل 3 نمونه‌هایی از مواد ترموکرومیک؛ تغییر رنگ به دلیل تفاوت دمای بخش‌های مختلف دست و تغییر رنگ تخت خواب و سنسور های مورد استفاده در ترانس‌های برق و قطارها

امواج ایمپالس یا امواج الیوت پیشرو در سبک نئوویو (قسمت اول)

در آموزش امواج الیوت موج های شتابدار در کل به دو دسته امواج ایمپالس یا پیشرو و انواع امواج محرک امواج اصلاحی یا کارکشن تقسیم می شود. در این مطلب امواج پیشرو در سبک نئوویو به تفصیل آموزش داده می شود.

برای آموزش امواج الیوت کلاسیک و نحوه موج شماری به زبان ساده و مراجعه به دیگر دروس مربوط به سبک نئوویو به لینک روبرو مراجعه کنید: آموزش امواج الیوت

فهرست عناوین این مطلب

تفاوت امواج ایمپالس روند دار و ترمینال از نظر قیمت و زمان

واضح و روشن است که امواج پیشرو یا امواج ایمپالس به صورت پنج موجی هستند و یا به عبارت دیگر از پنج ریز موج تشکیل شده اند. امواج ایمپالس به طور کلی در دودسته امواج ایمپالس روند دار و امواج ایمپالس ترمینال قرار می گیرند.

سه کلمه پیشرو، شتابدار و ایمپالس در این مطلب به یک معنی هستند و تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

تفاوت اول در امواج ایمپالس

تفاوت اول این دو نوع موج پیشرو (ایمپالس) در موج 4 آنهاست. هر موج یک قلمرو قیمتی دارد. قلمرو قیمتی موج 2 فاصله بین پایین ترین و بالاترین قیمت در این موج است. حال اگر موج 4 وارد قلمرو یا محدوده قیمتی موج 2 شود موج پیشرو مورد نظر از نوع ترمینال است. در صورتیکه موج 4 به محدوده قیمتی موج 2 وارد نشود و قبل از رسیدن به این محدوده به کار خود خاتمه دهد و موج 5 شروع شود، موج ایمپالس حاضر از نوع روند دار است.

امواج ایمپالس قلمرو موج دو

تفاوت دوم

تفاوت دوم این دو نوع موج پیشرو از امواج الیوت در درصد فیبوناچی است. موج دوم در امواج ایمپالس ترمینال می تواند تا کل (99 درصد) موج 1 را اصلاح کند اما موج 2 در موج پیشرو رونددار تا 61.8 % از موج 1 را می تواند اصلاح کند و نه بیشتر ( در غیر این صورت روند دار نیست).

همین قانون در موج 4 نیز وجود دارد. در انواع امواج محرک موج روند دار موج 4 می تواند تا 61.8% از موج 3 را اصلاح کند. در موج ترمینال موج 4 می تواند تا 99 درصد موج 3 را اصلاح نماید.

تفاوت سوم

در موج پیشرو دو خط روند ترسیم نمایید. خط روند اول را به گونه ای رسم کنید که از نقطه صفر و 2 عبور کند. اگر موج پیشرو روند دار باشد ریز موج های موج 1 و3 نمی توانند این خط روند را تاچ یا لمس کند. اما اگر موج ترمینال باشد امکان لمس وجود دارد.

خط روند دوم را به گونه ای رسم کنید که از دو نقطه 2 و 4 عبور کند. اگر موج پیشرو روند دار باشد ریز موج های موج 3 و 5 نمی توانند این خط روند را تاچ یا لمس کند. اما اگر موج ترمینال باشد امکان لمس وجود دارد.

خط روند در امواج پیشرو

تفاوت چهارم

موج 2 در موج پیشرو روند دار نمی تواند الگوی مثلث به خود بگیرد. اما در موج پیشرو ترمینال موج 2 ممکن است الگوی مثلث باشد.

تفاوت پنجم

در امواج پیشرو روند دار بلندترین یا طولانی ترین موج نسبت به موج شتابدار قبلی خود ( مثلا موج 3 نسبت به موج 1 ) 161.8 درصد است. اما در امواج پیشرو ترمینال این نسبت ممکن است رعایت نشود.

امواج ایمپالس نسبت سه به یک

تفاوت ششم امواج ایمپالس

در موج پیشرو روند دار مدت زمان موج 2 نباید کمتر از مدت زمان موج 1 باشد اما ممکن است در موج پیشرو ترمینال این شرط رعایت نشود.

در موج پیشرو روند دار مدت زمان موج 4 نباید کمتر از مدت زمان موج 3 باشد اما ممکن است در موج پیشرو ترمینال این شرط رعایت نشود.

تفاوت امواج ایمپالس روند دار و ترمینال از نظر امتداد موج

همانطور که بیان شد دو دسته الگوی شتابدار ( امواج پیشرو) وجود دارند و تفاوت های انواع امواج محرک این دو از نظر قیمت و زمان با یکدیگر توضیح داده شد. در امواج پیشرو یا شتابدار امواج 1 ، 3 و 5 در جهت روند هستند و یکی از آنها طولانی تر دو موج دیگر می شود. البته موج 3 هیچگاه کوتاه ترین موج نیست.

تقسیم بندی موج شتابدار روند دار بر اساس موج ممتد

اگر موج 1 امتداد یافته باشد

 • موج 5 نمی تواند از موج 3 بزرگتر شود (قبلا ذکر شده بود که هیچ وقت موج 3 کوتاهترین موج نیست).
 • موج 3 کوتاه تر از 61.8 درصد موج 1 است.
 • کل موج پیشرو را می توان در یک کنج یا گوه قرار داد.
 • موج 2 کمتر از 61.8% موج 1 را اصلاح می کند. البته استثنا هم دارد.

امواج ایمپالس یک ممتد گوه ای

اگر موج 3 امتداد یافته باشد

 • موج 3 تا 161.8 درصد تا 261.8 % موج 1 امتداد می یابد.
 • موج 2 پیچیده تر از موج 4 می شود. یعنی اگر موج 2 به صورت رانینگ دوتایی یا رانینگ سه تایی خبر از احتمال بالای امتداد موج 3 می دهد.

اگر موج 5 امتداد یافته باشد

 • موج 3 حتما طولانی تر از موج 1 است (قبلا ذکر شده بود که هیچ وقت موج 3 کوتاهترین موج نیست).
 • موج 3 نمی تواند بیشتر از 161.8% موج 1 باشد.
 • موج 4 پیچیده تر از موج 2 است ( موج اصلاحی قبل از موج طولانی پیچیده است).
 • موج 4 در بیشترین مقدار به اندازه 61.8 درصد از موج 3 را اصلاح می کند.
 • درصد اصلاح موج 3 توسط موج 4 کمتر از درصد اصلاح موج 2 توسط موج 1 است.
 • اندازه موج 5 یکی از این دو حالت است: حالت اول: برابر با اندازه ابتدای موج 1 تا انتهای موج 3. حالت دوم: 161% تا 261% طول موج 3.

امتداد دو گانه

در امتداد دو گانه به جای یک موج طولانی دو موج طولانی وجود دارد.

 • دو موجی که ممتد می شوند موج 3 و 5 هستند.
 • در این حالت طول موج 3 تا 161 % موج 1 پیش می رود. موج 5 نیز تا 161 درصد موج 3 یا تا فاصله ی ابتدای موج 1 تا انتهای موج 3 ادامه می یابد.
 • موج 4 پیچیده تر از موج 2 است.

آموزش امواج ایمپالس امتداد دو گانه

موج 5 کوتاه

 • انتهای موج 5 از انتهای موج عبور نمی کند.
 • موج 5 حداقل 38 درصد از موج 4 را بازمی گردد.
 • موج 4 حداقل 61.8 درصد از موج 3 را اصلاح می کند.
 • موج امتداد یافته در این حالت موج 3 است.

الگوی شتابدار ترمینال

همانطور که پیش از این ذکر شد در امواج پیشرو ترمینال موج 4 وارد محدوده قیمتی موج 2 می شود. حال در این قسمت امواج شتابدار ترمینال را بر اساس ریز موج طولانی آن بررسی می کنیم.

یکی از نکات مهم در آموزش امواج الیوت محل تشکیل موج پیشرو ترمینال است. این الگو بیشتر در موج C (موج پایانی زیگزاگ) یا موج 5 از 5 تشکیل می شود.

در موج شتابدار ترمینال درصد فیبوناچی 161.8 الزامی نیست. در صورتی که موج روند دار خیلی دیده می شود.

اگر موج 1 امتداد یافته باشد

 • موج 2 کمتر از 61.8 درصد از موج 1 را اصلاح می کند.
 • بازه قیمتی موج 3 بین 38.2 تا 61.8 درصد موج 1 است.
 • موج 5 کوچکتر از موج 3 است.

اگر موج 3 امتداد یافته باشد

 • موج 2 بیشتر از 61.8% از موج 1 را اصلاح می کند.
 • اصلاح موج 3 توسط موج 4 کمتر از 38.2% می باشد.

اگر موج 5 امتداد یافته باشد

 • موج 4 بیشتر 50% از موج قبلی خود یعنی 3 را اصلاح می کند.
 • موج 5 از فاصله قیمتی ابتدای موج 1 تا انتهای موج 3 بزرگتر می شود.

اگر موج 5 کوتاه باشد

منظور اینست که از انتهای موج 3 عبور نمی کند. در این صورت:

 • موج 4 بین 61.8 تا کل موج 3 را اصلاح می کند.
 • موج 4 بزرگتر از موج 2 است.
 • طول موج 5 بیشتر از 38.2% از موج 1 است.

پر واضح و روشن است که هر دو نوع موج ایمپالس رونددار و موج ایمپالس ترمینال از امواج الیوت شرایط و الزامات دیگر امواج ایمپالس را دارند. که انواع امواج محرک در زیر این شرایط آورده شده است.

08. امواج الیوت


اعداد فیبوناچی دامنه ای از صفر و یک هستند که هر عدد جدید مجموع دو عدد قبل از خود می باشد نسبت های بین این دامنه اعداد بسیار جالب و کاربردی می باشد. معمولا از نسبت های ۳۸٫۲درصد، ۵۰ درصد، ۶۱٫۸ درصد، ۱۰۰درصد و ۱۶۱٫۸ درصد در بازار برای تحلیل میزان حرکت قیمت استفاده می شود.– موج پنج می تواند ۳۸٫۲ یا ۶۱٫۸ درصد حرکت اصلی ابتدای موج یک تا انتهای موج سوم را حرکت داشته باشد.


– به لحاظ زمانی نیز امواج می توانند بر اساس دوره زمانی اعداد فیبوناچی حرکت کنند. به عنوان مثال اگر موج سوم گسترش یافته و ۲۱ ماه طول زمانی داشته باشد موج ۵ یک عدد فیبوناچی عقب تر می باشد و ۱۳ ماه زمان تشکیل آن طول می کشد.

رالف نلسون الیوت سال ۱۹۳۸ بر اساس مشاهدات و تحقیقات خود نظریه ای را بر اساس تغییرات قیمت ارائه داد که بر مبنای آن دوره های حرکتی قیمت را در قالب الگوهای مشخص و تکرار شونده امواج توضیح می داد. این امواج روانشناسی توده مردم را در بازارها در قالب موج ها و الگوهای مشخص و تکرار شونده به ما نشان می دهد. از دیدگاه الیوت، ویژگی های حرکات بازارهای مالی بر مبنای شرایط احساسی، معقول، تکانشی، ابهام و منطق گروهی شکل گرفته است و تغییرات قیمت از سه اصل الگو، نسبت و زمان ساختار می پذیرد. الیوت عقیده داشت هر اتفاقی که در بازار روی می دهد ریشه در گذشته قیمت دارد و با تحلیل الگوهای تکرار شونده پیشین می توان آنها را به حال و آینده ارتباط و گسترش داد.

– اگر موج دوم بصورت آنی و با سرعت زیاد بازگشت داشته باشد و زمانی کوتاه را مانند امواج اصلاحی زیگزاگ به خود گرفته باشد در موج چهارم تکرار این مدل تصحیح بسیار ضعیف است و بازگشت با دوره زمانی طولانی تر و حالتی غیر از زیگزاگ اتفاق می افتد.

– معمولا حرکت رنج با دوره زمانی طولانی مدت در موج های اصلاحی به شکل های تخت (Flat)، مثلث ها (Triangle) و اصلاحی های ترکیبی (Combination) به وجود می آیند.

– در امواج حرکتی که به شکل مثلث قطری (Diagonal Triangles) هستند تناوب بین موج دوم و چهارم وجود ندارد.


– اگر در موج A شاهد یک حرکت با ساختار a، b، c به شکل تخت (Flat) باشیم در موج B به احتمال زیاد شاهد یک ساختار زیگزاگ مانند هستیم و یا بالعکس.ر


– اگر بازگشت کامل در موج A با یک زیگزاگ آغاز بشود حرکت موج B می تواند با زیگزاگ دیگری که ساختارش به بیرون از محدوده زیگزاگ اول رسیده است امتداد پیدا کند.


– محدوده موج چهار از یک درجه بزرگتر معمولا تا موج چهار یک درجه کوچکتر موج سه اصلی امتداد می یابد و در موارد اندکی از موج چهار ریز موج های موج سه حرکتی بیشتر انجام می دهد.

رفتار انبوه مردم در الگوهای روندها و بازگشت های بازار شناخت پذیر هستند. الیوت نام این شناخت پذیری را قانون موج ها نام گذاشت که ساختارهای اتصال یافته ای برای مدل های بزرگتر از بعضی الگوها و اسلوب آنها می باشد. بازگشت های قیمت و آغاز ساخته شدن قالب جدید برای الگویی از اندازه و موج یک درجه بالاتر نیز همین اصول را دارد. اصل پایه ای امواج بر پنج موج محرک که با اعداد مشخص می شود و سه موج اصلاحی که با حروف نمایش داده می شود استوار است.


هر موج حرکتی از پنج ریز موج تشکیل می شود که شامل سه موج انگیزشی و دو ریز موج اصلاحی است. موج اصلاحی نیز شامل سه ریز موج است که دو موج آن انگیزشی و یک موج آن آصلاحی می باشد. موج های انگیزشی همیشه در جهت موج حرکتی یا اصلاحی یک درجه بزرگ تر از خود می باشند. بنابراین در هر درجه از روند حرکت در جهت موج اصلی پنج موجی و حرکت در جهت درجه بزرگتر اصلاحی سه موجی می باشد.


الیوت در تقسیم بندی امواج برای نام گذاری و شناسایی از ۹ درجه نام برد که بعد ها شاگردان وپیروان او به تفصیل این ۹ درجه را به ۱۵ درجه رساندند. تمام این ۱۵ درجه با علامات عددی و حروفی شامل مشخصات درجه و سیکلشان هستند.


البته باید در نظر داشته باشیم حرکات بازار و یا به نوعی انتظارات انسانی از بازار در تمامی این درجات مستقیم و یکسان نیست بلکه غالبا موجی شکل و دوره ای است.

رشد (و نزول) قیمت ها در بازار و انتظارات انسانی عبارت است از پنج موج صعودی و سه موج نزولی. این الگوی هشت موجی دوره های تناوبی صعود و نزول بازار یا اقتصاد را نمایش می دهد.

قاعده کلی موج ها سه هدف اصلی دارد: پیشگویی مسیر بازار، مشخص کردن نقاط بازگشت و تهیه کردن راهنما برای ورود و خروج از موقعیت های معاملات.

موج های حرکتی(Motive) دارای ساختار پنج موجی شماره دار ۱ الی ۵ هستند و در مسیری از حرکت روند اصلی درجه بزرگتر می باشند.

قواعد پایه برای موج های انگیزشی: موج ۲ نمی تواند بیشتر از اندازه موج ۱ بازگشت داشته باشد. موج ۳ هرگز نمی تواند کوچکترین موج باشد و در عین حال معمولا بزرگترین موج می باشد.

ساختار پنج موج حرکتی به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود: انگیزشی(Impulse) که خود شامل دو گروه انبساطی(Extension) و کوتاه شده (Truncation) می باشد و موج های مثلث های قطری انگیزشی (Diagonal Triangles)

در موج های انگیزشی(Impulse) موج چهار هرگز وارد محدوده قیمت موج یک نمی شود. موج های ۱، ۳ و ۵ قسمتی از موج های حرکتی هستند و موج ۳ همیشه خود یک موج انگیزشی(Impulse) است. بنابراین همانطور که در شکل زیر مشخص است دو موج شماری سمت چپ نادرست و موج شماری سمت راست صحیح می باشد.


در مثال های زیر به وضوح مشاهده می شود موج ۴ وارد محدوده موج ۱ نشده و در عین حال موج ۳ کوتاه ترین موج نمی باشد.

در صورتی که امواج ۱، ۳ و ۵ شامل ۵ ریز موج باشند معمولا یکی از آنها انبساط می یابد و بزرگتر از دو موج دیگر می شود. به این حالت موج انگیزشی انبساط یافته می گوییم. در بازار سهام و تبادلات ارزی معمولا حالت انبساط یافته (Extension) در موج ۳ مشاهده می شود و در بازار های کالا معمولا در موج ۵ مشاهده می شود.

در بعضی حالت های خاص معمولا با انبساط پیدا کردن موج ۳، قله موج ۵ فراتر از قله موج سه حرکت نمی کند. به این حالت موج ۵ کوتاه شده(Truncation) می گوییم. در این حالت ریز موج های ۵ تایی موج ۵ کوتاه شده باید در محدوده موج قبل از خود باشد؛ موج ۵ نباید فراتر از موج ۳ پیش روی کند و معمولا همانطور که ذکر شد بعد از موج سه انبساط یافته تشکیل می شود.

هانطور که در شکل زیر مشاهده می شود موج ۵ بعد از انبساط موج ۳ از دست یابی به کف جدید بازمانده و حالت موج ۵ کوتاه شده را به وجود آورده است.

اگر به خاطر داشته باشید گفتیم، ساختار پنج موج حرکتی به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود: انگیزشی(Impulse) که خود شامل دو گروه انبساطی(Extension) و کوتاه شده (Truncation) می باشد و موج های مثلث های قطری (Diagonal Triangles).

در مثلث های قطری بر اساس یک قانون همیشگی ریز موج های ۱، ۳ و ۵ همگی از سه موج تشکیل شده اند. برخلاف موج های انگیزشی، در مثلث های قطری موج ۴ همیشه وارد محدوده موج یک می شود. مثلث های قطری معمولا نشانه خستگی یا به اتمام رسیدن الگوی یک درجه بزرگتر از خود می باشند و معمولا دو خط امتداد نقاط سقف و کف مثلث دو گوشی که کلیات مثلث قطری را می سازد همگرا می باشد.


موج های حرکتی ساختار ۵ تایی دارند و تمام حرکت روند آنها یک موج حرکتی از درجه بزرگتر را تشکیل می دهد

موج های انگیزشی ۱، ۳ و ۵ خود شامل ۵ ریز موج می باشند که می توانند شامل حالت های گسترش یافته یا کوتاه شده باشند.

در مثلث های قطری امواج ۱، ۳ و ۵ شامل ۳ ریز موج می باشند. موج ۴ اجازه ورود به محدوده موج یک را دارد وسیگنال مناسب نقطه بازگشت قیمت از برخورد با خط روند اصلی می باشد.

زیگزاگ (Zigzag) حالت اول موج های اصلاحی می باشد که ریز موج های A و B و C به ترتیب شامل ریز موج های ۵، ۳، ۵ می باشد. بدین معنا که موج A شامل ۵ ریز موج، موج B شامل ۳ ریز موج و موج C شامل ۵ ریز موج می باشد. معمولا این موج اصلاحی در موج ۲ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت تند با شیب زیاد را برای بازگشت قیمت شاهد هستیم.


تخت (Flat) حالت دوم موج های اصلاحی می باشد که ریز موج های A و B و C به ترتیب شامل ریز موج های ۳، ۳، ۵ می باشد. بدین معنا که موج A شامل ۳ ریز موج، موج B شامل ۳ ریز موج و موج C شامل ۵ ریز موج می باشد. معمولا این موج اصلاحی در موج ۴ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم.


مثلث ها (Triangle) حالت سوم موج های اصلاحی می باشد که ریز موج های A و B و C را به همراه دو موج D و E دارد. تمامی ریز موج های هر موج شامل ۳ ریز موج می باشد(۳-۳-۳-۳-۳). معمولا این موج اصلاحی در موج ۴ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. مثلث ها به دسته ها و مدل های گوناگونی تقسیم بندی می شوند که می توانید در زیر حالت های مختلف تشکیلشان را مشاهده کنید.


امواج اصلاحی ترکیبی (Combination) آخرین حالت از مدل موج های اصلاحی می باشد که ریز موج هایش ترکیبی ازامواج بازگشتی قبلی می تواند باشد و با W، X، Y نمایش داده می شوند. معمولا این موج اصلاحی در موج ۴ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. امواج اصلاحی ترکیبی می توانند شامل هر ترکیبی از امواج اصلاحی قبلی پشت سر هم باشند بدون انواع امواج محرک آنکه دو ترکیب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال اگر در شکل زیر ترکیب اصلاح “تخت” موج X سه تایی و یک مثلث را شاهد هستیم دو ترکیب یکسان (دو مثلث) نباید پشت سر هم در موج اصلاح ترکیبی تکرار شود.


دو موج حرکتی یا انگیزشی از پنج موج حرکتی، معمولا به لحاظ زمانی و حرکت قیمت شبیه به یکدیگر هستند. حتی اگر به لحاظ حرکت قیمتی شبیه یکدیگر نباشند با توجه به یکی از درصدهای فیبوناچی ۶۱٫۸ درصد، ۱۰۰ درصد، ۱۶۱ درصد یا ۲۶۱ درصد نسبت به هم تناسب دارند.

معمولا در پنج موج حرکتی شاهد هستیم که دو موج انگیزشی در یک موج حرکتی از درجه بزرگتر هر دو گسترش یافته نمی شوند. در غالب موارد یک موج گسترش یافته است که بیشتر در مورد موج سوم اتفاق می افتد.

برای مثال اگر موج سوم گسترش یافته باشد موج ۵ گسترش یافته نمی شود و حداکثر تا ۶۱٫۸ درصد از اندازه موج سوم حرکت می کند.

– در موارد بسیاری امواج حرکتی در محدوده یک کانال حرکت می کنند. این کانال می تواند از امتداد خط کانال پایان نقاط موج های یک و سه ترسیم شده باشد و یا می تواند از امتداد ابتدای امواج دو و چهار ترسیم شده باشد.


– به همان ترتیب که در موج های حرکتی می توانیم روند و کانال داشته باشیم. برای امواج اصلاحی زیگزاگ نیز می توانیم کانال ترسیم کنیم. شیوه ترسیم بدین شکل است که از انتهای موج ۵ به ابتدای موج B خط روند رسم می شود و به موازات آن خط کانال از انتهای موج A ترسیم می شود.

انواع امواج محرک

دسته‌ای از مواد هوشمند با تغییر محرک هایی همچون نور و حرارت تغییر رنگ می‌دهند که با عنوان مواد کروماتیک شناخته می‌شوند دسته بندی آنها متفاوت بوده و کاربردهای مختلفی از پزشکی تا صنایع هوایی دارند.

دسته‌ای از مواد هوشمند با تغییر محرک هایی همچون نور و حرارت تغییر رنگ می‌دهند که با عنوان مواد کروماتیک شناخته می‌شوند دسته بندی آنها متفاوت بوده و کاربردهای مختلفی از پزشکی تا صنایع هوایی دارند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از مهم ترین دسته‌های مواد هوشمند مواد تغییر رنگ دهنده هستند در واقع این مواد که در معرض شرایط مختلف تغییر رنگ می‌دهند، کروموژنیک یا کروموتروپیک هستند و پدیده تغییر رنگ در اثر محرک خارجی کروموتروپیزم خوانده می‌شوند. محرک تغییر رنگ می‌تواند نور، حرارت، تنش مکانیکی، ماده‌ی شیمیایی باشد. در برخی موارد تغییر رنگ موقت و بازگشت پذیر است و در برخی دیگر از این مواد، تغییر رنگ دائمی است. در ادامه توضیح مختصری در خصوص هر یک از این مواد ارائه می‌شود.

مواد فتوکرومیک
فتوکرومیسم واکنش بازگشت‌پذیری بین دو ماده با ضریب جذب‌های متفاوت است که با دریافت امواج الکترومغناطیسی انجام می‌شود. لغت فتوکرومیسم از Phos یونانی به معنی نور و Chroma یونانی به معنی رنگ گرفته شده است. اولین گزارش فتوکرومیسم در سال 1867 توسط Fritzsche ارائه شد. در آزمایش Fritzsche پس از رنگ زدایی از محلول نارنجی رنگ tetracene، رنگ محلول در نور خورشید به حالت اول بازگشت.
شیشه‌های فتوکرومیک شیشه‌هایی هستند که در برابر دریافت نور مرئی و یا اشعه ماورای بنفش تغییر رنگ می‌دهند. این شیشه‌ها در دهه 1960 انواع امواج محرک توسط Roger Araujo ابداع شدند. مهم‌ترین کاربرد این نوع شیشه در تولید لنز‌های پزشکی است. شیشه‌های فتوکرومیک این قابلیت را ایجاد می‌کنند که بیمار هم در نور مصنوعی و هم در نور طبیعی، از لنز استفاده کند و مشکلات ناشی از نور خورشید در دید بیمار را کاهش می‌دهند.

شکل 1 بلور مواد فتوکرومیک در معرض نور ماوراء بنفش
شیشه‌های فتوکرومیک معمولا با قرار گرفتن میکروکریستال‌هایی از هالید‌های نقره در ساختار شیشه به‌دست می‌آیند. در انواع پلاستیکی، از مواد آلی دارای خاصیت فتوکرومیک مانند oxazine و یا naphthopyran استفاده می‌شود. در انواع شیشه‌ای خاصیت فتوکرومیک به ضخامت شیشه وابسته است. به همین دلیل تغییر ضخامت لنز می‌تواند این ویژگی را کم و یا زیاد کند، اما در انواع پلاستیکی ماده فتوکرومیک به صورت لایه‌ای یکنواخت به ضخامت مشخص روی لنز اعمال می‌شود.

شکل 2 شیشه فتوکرومیک در درصدهای مختلف تغییر رنگ
تغییر رنگ لنز‌های فتوکرومیک واکنشی نفوذی-حرارتی است. یعنی انرژی فعال‌سازی واکنش از محیط گرفته می‌شود. بنا‌بر‌این دمای محیط تاثیر قابل توجهی در بازگشت به حالت شفاف دارد. در نتیجه این لنز‌ها در دمای بالا نمی‌توانند کاملا تیره انواع امواج محرک شوند. از سوی دیگر در دمای پایین برگشت‌پذیری واکنش مختل می‌شود و زمان قابل توجهی برای برگشت لنز به حالت شفاف طول می‌کشد. علاوه بر کاربرد رایج لنز‌های فتوکرومیک در پزشکی، این مواد در تولید وسایل آرایشی و زینتی و قطعات دکوراتیو کاربرد نیز دارند. کاربرد دیگر این مواد در ثبت داده بر حافظه‌های نوری، کاربرد‌های نظامی، ساخت سوییچ‌های مولکولی و صنایع نساجی است.

مواد ترموکرومیک
خانواده‌ای دیگر از مواد تغییر رنگ دهنده مواد ترموکرومیک هستند که با دریافت انرژی به صورت حرارت خواص نوری خود را تغییر داده و تغییر رنگ می‌دهند. مواد مختلفی از جمله پلیمرها، برخی نیمه رساناها و کریستال‌های مایع می‌توانند خواص ترموکرومیک داشته باشند. تغییر رنگ می‌تواند یکباره و یا تدریجی، دائمی و یا موقت باشد. دامنه تغییر رنگ مواد ترموکرومیک با روش‌های مختلفی قابل تغییر است.
مواد ترموکرومیک در اثر تغییرات دمای محیط اطراف تغییر رنگ می‌دهند. علت تغییر رنگ این مواد وجود واکنشی تعادلی بین دو ماده، دو فاز و یا دو ساختار مختلف است که در یک بازه دمایی با یکدیگر در حال تعادل‌اند. با تغییر دما واکنش به سوی یکی از این دو حرکت کرده و آن را غالب می‌سازد. در نتیجه رنگ ماده تغییر می‌کند.


شکل 3 نمونه‌هایی از مواد ترموکرومیک؛ تغییر رنگ به دلیل تفاوت دمای بخش‌های مختلف دست و تغییر رنگ تخت خواب و سنسور های مورد استفاده در ترانس‌های برق و قطارها

مواد زیادی خواص ترموکرومیک نشان داده‌اند. از جمله این مواد میتوان به هیدروکسیلها، اسپیروپیرانها، رزین پلی‌وینیل استال و انیل از گروه مواد آلی و یدید نقره، یدید جیوه و SrTiO3 اشاره کرد.
برخی مواد ترموکرومیک در گستره وسیعی از رنگ‌ها تغییر رنگ می‌دهند اما ثبت دمای تغییر رنگ دقیق برای آن‌ها ممکن نیست. در برخی دیگر از این مواد دمای تغییر رنگ با دقت قابل قبولی قابل تشخیص انواع امواج محرک است. به همین دلیل امکان استفاده از آن‌ها در کالاهای تبلیغاتی و دماسنج‌های مورد استفاده برای غذای نوزادان، نوشیدنی‌ها، آکواریوم‌ها و یخچال‌ها وجود دارد. در صنایع فضایی از مواد ترموکرومیک برای تغییر ضریب تابش سطوح استفاده می شود. رنگ‌ها و جوهر‌های ترموکرومیک نیز برای رنگ آمیزی انواع مصنوعات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شکل4 تغییر رنگ ظرف با افزایش دما

شکل 5 تغییر رنگ دیوار با افزایش دما با دلیل روشن بودن رادیاتور
با تنظیم دقیق گستره تغییر رنگ می‌توان از این مواد به عنوان هشدار دهنده نیز استفاده نمود. همچنین با ترکیب این مواد و مدارهای الکتریکی می‌توان از این مواد برای سنجش میزان جریان عبوری از یک مدار استفاده کرد. در این مدارها با افزایش جریان میزان اتلاف حرارت و در نتیجه دمای سیم بالا می‌رود و با استفاده از مواد ترموالکتریک می‌توان میزان جریان را سنجید. از این قابلیت در سنجه های باتری‌های الکتریکی استفاده می‌شود. کاربرد دیگر این مواد ماشین‌های تست غیر مخرب و وسایل تست پزشکی است.

شکل 6 سنجه باتری ساخته شده با مواد ترموکرومیک

شکل 7 تابلوی هشدار که در دمای کمتر از 1- درجه سلسیوس علامت هشدار برف به رنگ آبی مشخص می‌شود.

مواد مکانوکرومیک
این مواد با اعمال نیروی مکانیکی تغییر رنگ داده و یا میزان شفافیت آنها تغییر می‌کند. این مواد همچنین به نام پیزوکرومیک نیز شناخته می‌شوند. تغییر در این مواد می‌تواند با مالش، خرد شدن، پرس شدن ایجاد شود. ایده استفاده از این مواد در ساخت انواع امواج محرک طناب‌هایی که با مستهلک شدن تغییر رنگ می‌دهند، در سال 97 طرح شد. کاربرد‌های زیاد دیگری نیز برای این مواد پیشنهاد شده است که بیشتر حول پیش‌بینی شکست و تخریب در اثر افزایش نیرو، می‌باشند. بیشتر این موارد در صنایع هوا-فضا بوده‌اند، که هزینه بازرسی و تعمیرات دوره‌ای بالاست.

شکل 8 تغییر رنگ ماده بر اساس کرنش اعمالی
مواد الکتروکرومیک
این مواد با اعمال بار الکتریکی و یا قرار گرفتن در میدان الکتریکی تغییر رنگ می‌دهند. پدیده الکتروکرومیزم در سال 1953 کشف شد. تغییر رنگ تری‌اکسید‌تنگستن در اثر اعمال میدان الکتریکی عامل کشف این پدیده بود. تغییر رنگ به دلیل قرار گرفتن در میدان الکتریکی بیشتر در اکسید فلزات واسطه‌ای همچون تنگستن، مولیبدن، تیتانیوم، کبالت، نیکل و . اتفاق انواع امواج محرک می‌افتد.
در دهه 80 میلادی در آمریکا و اروپا تلاش‌هایی برای توسعه این تکنولوژی و استفاده از آن برای صفحات نمایش بزرگ شده بود اما مشکلات مواد الکتروکرومیک و ارائه تکنولوژی‌های جایگزینی همچون کریستال مایع باعث کنار گذاشته شدن این ایده شد. تکنولوژی امروزه مواد الکتروکرومیک بسیار قابل اتکاتر بوده و در صورتی که نیاز به پاسخ سریع از دستگاه وجود نداشته باشد این تکنولوژی مطمئن‌تر از تکنولوژی LCD است. این فن‌آوری در ساخت کتابخوان‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته است.

شکل 9 صفحه کتابخوان الکتروکرومیک؛ شفافیت صفحه با اعمال ولتاژ تغییر می‌کند.
کاربرد دیگر مواد الکتروکرومیک در برچسب‌های ضد جعل در اسکناس‌ها و شیشه‌های هوشمند است. همچنین در 20 سال منتهی به سال 2014 تقریباً 1000 پتنت و 1500 مقاله علمی در باره پنجره‌های الکتروکرومیک نوشته و ثبت شده است. پنجره‌های الکتروکرومیک هوشمند با جریان الکتریسیته شفاف یا تار می‌شوند. این شیشه‌ها معمولا به صورت چند‌لایه ساخته می‌شوند.شکل 10 ساختار چند لایه و مکانیزم عملکرد یک شیشه الکتروکرومیک
مواد کموکرومیک
این مواد با قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی دیگر تغییر رنگ می‌دهند. علت این امر انجام واکنش‌های شیمیایی مشخص و تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی ماده است. عملاً بسیاری از مواد امکان واکنش با مواد دیگر و تغییر رنگ را دارند. اما چیزی که مواد کموکرومیک را متمایز می‌سازد بازگشت‌پذیری واکنش است. مواد کموکرومیک دسته‌های مختلفی دارند که شامل مواد حساس به انواع گازها، مواد حساس به هالوژن‌ها، مواد حساس به هیدروژن، مواد حساس به آب و مواد حساس به حلال‌ها هستند. رایج‌ترین کاربرد این مواد حسگرهای مواد شیمیایی است.

شکل 11 شناساگر هیدروژن؛ برچسب مواد کموکرومیک که با حضور هیدروژن تغییر رنگ می‌دهد.

شکل 12 دستمال سفره Underfull حاوی مواد هوشمندی که مرطوب شدن دستمال را مشخص می‌کنند.
مواد بیوکرومیک
این مواد در مجاورت مواد زیستی خاصی تغییر رنگ می‌دهند. این مواد که معمولاً مصنوعی هستند با آنزیم‌های خاصی در مواد زیستی خاص مانند تومورها و یا میکروب‌ها واکنش داده و در نتیجه تغییر رنگ می‌دهند. از این مواد در تشخیص بیماری‌ها به‌وفور استفاده می‌شود.
انتهای پیام/25

انواع امواج محرک

الکتروتراپی با دستگاه تنس

الکتروتراپی با دستگاه تنس

الکتروتراپی با تنس TENS یکی از مدالیته های فیزیوتراپی موثر در بهبود بسیاری از بیماری های اسکلتی_عضلانی، مغز و اعصاب و روماتیسمی است.

استفاده از تنس از طریق مانع شدن ارسال پیام درد به طناب نخاعی مانع انتشار درد شده و از این طریق موجب کاهش درد می شود.

در ماده ژلاتینی پشت نخاع محلی برای انتشار درد وجود دارد.

فیبرهای باریک پیام های در را به طناب نخاعی منتقل می کنند.

پیام های خاص فیبرهای عصبی حسی میلین دار قطور پیام های گروه قبلی را بطور پیش سیناپسی بلوکه کرده و درنتیجه از رسیدن آن ها به مراکز عصبی بالاتر جلوگیری می کنند.

افزایش فعالیت فیبرهای میلین دار قطور مانع از انتشار درد و فعالیت فیبرهای باریک سبب انتشار درد می شود.

با انتخاب شدت و فرکانس مناسب تنس توسط متخصص فیزیوتراپی می توان فیبرهای عصبی منتقل کننده درد را بلوک کرد.

علاوه بر این تاثیرات استفاده از دستگاه تنس ترشح مواد درونی تسکین دهنده درد یعنی اندروفین ها و انکفالین ها را نیز افزایش داده و از این طریق نیز به تسکین درد کمک می کند.

در طی تحقیقاتی که توسط گروهی از محققان در ارتباط با تاثیر تنس بر کاهش علائم و درد ناشی از آرتروز انجام گرفت مشخص شد که تنس سبب کاهش درد و بهبود علائم آرتروز زانو می شود.

بیماران زیادی می تواننند از مزایای این روش درمانی بهره ببرند.

دکتر فیزیوتراپی با بررسی شرایط بیمار میزان نیاز وی را به جلسات درمانی با تنس تشخیص داده و به کاهش مشکلات بیماران کمک می انواع امواج محرک کند.

بسیاری از بیماران نیازمند خدمات فیزیوتراپی دچار درجاتی از محدودیت های حرکتی هستند بنابراین این افراد می تواند خدمات فیزیوتراپی در منزل را دریافت کنند.

متاسفانه به تازگی شاهد تبلیغ دستگاه های فیزیوتراپی خانگی هستیم که ضروری است با آگاهی کامل از اینکه خدمات فیزیوتراپی تنها باید توسط متخصص فیزیوتراپی و تحت نظر وی انجام شود از استفاه از این دستگاه ها بطور اکید اجتناب شود تا از خطر عوارض جدی آن ها در امان بمانید.

موارد کاربرد تنس

این مدالیته درمانی می تواند بطور موثری درد را پس از اعمال جراحی کاهش دهد.

الکتروتراپی با دستگاه تنس بطور وسیعی در تسکین دردهای حاد و مزمن کاربرد دارد، البته بسته به شدت درد و بیماری میزان جلسات درمانی متفاوت خواهد بود.

تنس برای کاهش دردهای ناشی ناشی از استرین های عضلانی و اسپرین های لیگامانی، دردهای حاد دندانی، آتروفی سودک، درد زایمان و … کاربرد دارد.

الکتروتراپی با دستگاه تنس در کاهش دردهای مزمن ستون فقرات ماند کمردرد نیز موثر است.

الکتروتراپی با تنس در درمان دردهای ناشی از آرتریت و دردهای عضلانی_اسکلتی نیز بسیار موثر است.

تنس در درمان کپسولیت شانه، دردعضلانی همراه با اسپاسم عضلانی و درد پشت نیز بسیار مفید است.

روش های کاربرد تنس

با فرکانس بالا (50_100) هرتز و به صورت پالس های کم عرض انجام می گیرد.

بر اساس حس مریض تا زمانی که حسی شبیه پارستزی قوی بدون انقباض عضلانی ایجاد شود بر شدت آن افزوده می شود.

فرکانس پایین

احساسی شبیه طب سوزنی ایجاد کرده و با فرکانس پایین(1_4) هرتز و بصورت پالس های با عرض زیاد انجام می گیرد.

شدت آن بتدریج افزایش یافته تا انقباضات قوی ایجاد شود.

در مقایسه با سایر روش ها کاهش درد را به مدت طولانی تری در پی دارد.

کوتاه و شدید

فرکانس آن بیش از 100 هرتز و پالس های با عرض زیاد ایجاد کرده و تا بالاترین حد تحمل بیمار شدت آن افزایش می یابد.

این روش سرعت انتقال پیام های درد را کاهش می دهد.

ترکیبی

در این روش ترکیبی از روش های فرکانس بالا و پایین استفاده می شود.

طی این روش فیبر های انتقال دهنده درد تحریک می شوند تا بیمار احساس بهتری داشته باشد.انواع امواج محرک

موارد عدم کاربرد الکتروتراپی با دستگاه تنس

الکتروتراپی با دستگاه تنس درمانی ایمن و بی خطر بوده و عوارض جانبی خاصی در پی ندارد.

با این وجود در برخی افراد ممکن است نسبت به آن حساسیت پوستی داشته باشند.

بیماران مبتلا به اسکلرودرمی، واسکولیت یا آسیب های نوروپاتیک حسی باید با احتیاط استفاده شود.

افرادی که در قفسه سینه خود ضربان ساز قلبی دارند نیز نباید تت درمان با این مدالیته قرار بگیرند چراکه که تنس ممکن است سبب اختلال در عملکرد این دستگاه ها شود.

ارسال پارازيت از طريق واحدهاي متحرك در تهران به روي امواج ماهواره ها و راديوهاي خارجي، از ديد اهالي تهران و كرج

نياز بهمني (تهران): ماه هاست مسئله پارازيت هاي ماهواره اي به يكي از معضلات شهروندان ايراني تبديل شده است. محمدرضا علي حسيني، رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي به خبرگزاري ايسنا گفت نامه اي با امضاي بيش از 50 تن از نمايندگان، براي رسيدگي به صدور امواج ماهواره اي به رئيس جمهوري اسلامي نوشته شده است. كميته مخابرات ايران، در حالي به بررسي بحث پارازيتهاي ماهواره اي ادامه مي دد كه ا اين لحظه تلاش دولت جمهوري اسلامي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي متوقف ساختن براي متوقف ساختن اين اقدام بي نتيجه مانده است. تيم كارشناسان سازمان انرژي اتمي و وزارت بهداشت براي اندازه گيري دقيق زيان هاي ناشي از پارازيت هاي غيرقاني ناشي از پارازيت تحقيق مي كنند اما ارگان هاي فرستنده اين امواج حاضر به پاسخگوئي نيستند. يكي از اعضاي كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي پيش بيني كرد در اين جلسه مانند جلسه قبلي اين كميته، نمايندگان ارگان هاي فرستنده امواج حاضر نشوند. وزير پست و تلگراف و تلفن گفت اين پارازيت ها براي سلامتي مردم ضرري ندارد. دكتر سپهري، استاد برق و الكترونيك دانشگاه اميركيبر اين امواج را سرطان زا خواند. فرستنده هاي پارازيت درسطح شهر تهران مدام تغيير مكان مي دهند و اين موضوع امكان رد يابي آنها را سخت كرده است. يك مقام وزارت پست و تلگراف و تلفن گفت ارگان هاي فرستنده پارازيت بعد از دستور رئيس جممهوري پيش از نوروز 1382 شناسائي شدند و كسي نتوانسته جلوي آنها را بگيرد. يك مقام ديگر از پرهزينه بودن ارسال پارازيت ها كه از پنج ماه پيش شروع شدند، خبر داد. محمدرضا علي حسيني، رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت نامه اي با امضاي بيش از 50 تن از نمايندگان، براي رسيدگي به صدور امواج ماهواره اي به رئيس جمهوري اسلامي نوشته شده است. طي پنج ماهي كه از شروع پخش پارازيت به راديوها و فرستندهاي ماهواره خارج كشور مي گذرد، اقدامات دولت جمهوري اسلامي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي متوقف ساختن پارازيت ها بي نتجيه مانده است. عليرغم اظهارات وزير پست، دكتر سپهري، استاد برق و الكترونيك دانشگاه اميركيبر اين امواج را سرطانزا خواند. فرستنده هاي پارازيت درسطح شهر تهران مدام تغيير مكان مي دهند و اين موضوع امكان رديابي آنها را سخت كرده است. يكي از اهالي كرج در مصاحبه با راديوفردا مي گويد پارازيت ها به قطع صدا يا تصور تلويزيون ها مي انجامد اما يك متخصص توانست با تنظيم گيرنده تاثير آنها را بر طرف كند. يك ساكن غرب تهران ميگويد از ساعت 5 بعداظهر يا 6 به بعد پارازيت ها شروع مي شود ولي در مرك شهر بيشتر است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا